Kalender 2019

September

3/9 Tisdag kl. 18.30, Församlingsledningsträff

5/9 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

8/9 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan

10/9 Tisdag, Kyrkhjälpen i Huskvarna Frälsningsarmé

10/9 Tisdag kl. 18.30, Teologigrupp

12/9 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

16/9 Måndag kl. 18.30, Hemgruppsledarsamling

19/9 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

22/9 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan

24/9 Tisdag kl. 18.30, P.S. – På stan

26/9 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

28/9 Lördag, Gemenskapskväll

Oktober

1/10 Tisdag kl. 18.30, Församlingsledningsträff

3/10 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

6/10 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan

10/10 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

14/10 Måndag kl. 18.30, Teologigrupp

15/10 Tisdag kl. 18.30, Lovsångsledarsamling

17/10 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

20/10 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan

22/10 Tisdag kl. 18.30, P.S. – På stan

24/10 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

29/10 Tisdag kl. 18.30, Hemgruppsledarsamling

31/10 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

November

3/11 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan

5/11 Tisdag kl. 18.30, Teologigrupp

7/11 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

12/11 Tisdag kl. 18.30, Församlingsledarträff

14/11 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

15-16/11 Vineyard Sverige-konferens i Stockholm

17/11 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan

19/11 Tisdag kl. 18.30, P.S. – På stan

21/11 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

26/11 Tisdag kl. 18.30, Storledarsamling

28/11 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

December

1/12 Söndag kl. 16.00, Adventsgudstjänst

3/12 Tisdag kl. 18.30, Teologigrupp

5/12 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

10/12 Tisdag kl. 18.30, Hemgruppsledarsamling

12/12 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

15/12 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan

17/12 Tisdag kl. 18.30, P.S. – På stan