Kalender 2019

Februari

3/2 Söndag kl. 18.30, Gudstjänst i Kulturskolan

5/2 Tisdag kl. 18.30, Ledarsamling

7/2 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

12/2 Tisdag kl. 18.30, P.S. – På stan, samling på Vindbron

14/2 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

17/2 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan

19/2 Tisdag kl. 18.30, Teologigrupp

21/2 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

26/2 Tisdag kl. 18.30, P.S. – På stan, samling på Vindbron

28/2 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

Mars

3/3 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan

5/3 Tisdag kl. 18.30, Ledarsamling

7/3 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

12/3 Tisdag kl. 18.30, P.S. – På stan

14/3 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

17/3 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan

19/3 Tisdag kl. 18.30, Teologigrupp

21/3 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

23-24/3 Församlingshelg på Gransnäs, Aneby

26/3 Tisdag kl. 18.30, P.S. – På stan, samling på Vindbron

28/3 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

31/3 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan

April

2/4 Tisdag kl. 18.30, Ledarsamling

4-6/4 Vineyard Nordic Summit i Köpenhamn