VAD HÄNDER?

Augusti

30/8 Söndag kl. 16.00 Gudstjänst i Kulturskolan och livestream på Youtube

September

13/9 Söndag kl. 16.00 Gudstjänst i Kulturskolan och livestream på Youtube

27/9 Söndag kl. 16.00 Gudstjänst i Kulturskolan och livestream på Youtube

Oktober

11/10 Söndag kl. 16.00 Gudstjänst i Kulturskolan och livestream på Youtube

25/10 Söndag kl. 16.00 Gudstjänst i Kulturskolan och livestream på Youtube

November

8/11 Söndag kl. 16.00 Gudstjänst i Kulturskolan och livestream på Youtube

22/11 Söndag kl. 16.00 Gudstjänst i Kulturskolan och livestream på Youtube

December

6/12 Söndag kl. 16.00 Adventsgudstjänst i Kulturskolan och livestream på Youtube

20/12 Söndag kl. 16.00 Julgudstjänst i Kulturskolan och livestream på Youtube