VAD HÄNDER?

April

2/4 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

5/4 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst via livestream på Youtube

14/4 Tisdag kl. 18.00, P.S. – Österängen

16/4 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

19/4 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst via livestream på Youtube

23/4 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

28/4 Tisdag kl. 18.30, Teologigrupp

30/4 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

Maj

3/5 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst via livestream på Youtube

5/5 Tisdag kl. 18.30, Hemgruppsledarsamling

7/5 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

12/5 Tisdag kl. 18.00, P.S. – Österängen

14/5 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

17/5 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst via livestream på Youtube, besök av Rickard Sundström

19/5 Tisdag kl. 18.30, Storledarsamling

21/5 Torsdag kl. 10:30, Gemenskap i Knektaparken

24/5 Söndag kl. 18:00 Lovsångskväll, för plats se sociala medier

28/5 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

31/5 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst via livestream på Youtube

Juni

4/6 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

6/6 Lördag kl. 10.00, Nationaldagsbön i Stadsparken

7/6 Söndag kl. 18.00, Lovsångskväll, för plats se sociala medier

9/6 Tisdag kl. 18.00, P.S. – Österängen

11/6 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

14/6 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst via livestream på Youtube