Kalender 2019

November

3/11 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan

5/11 Tisdag kl. 18.30, Teologigrupp

7/11 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

12/11 Tisdag kl. 18.30, Församlingsledarträff

14/11 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

15-16/11 Vineyard Sverige-konferens i Stockholm, läs mer här

17/11 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan

19/11 Tisdag kl. 18.00, P.S. – På stan, Österängen

21/11 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

26/11 Tisdag kl. 18.30, Storledarsamling

28/11 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

December

1/12 Söndag kl. 16.00, Adventsgudstjänst i Frälsningsarmén

3/12 Tisdag kl. 18.30, Teologigrupp

5/12 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

10/12 Tisdag kl. 18.30, Hemgruppsledarsamling

12/12 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

15/12 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan

17/12 Tisdag kl. 18.00, P.S. – På stan – Österängen, vi bjuder på julfika