VAD HÄNDER?

April

3-4/4 Onsdag/torsdag, Hemgrupper
7/4 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst, i Kulturskolan
10-11/4 Onsdag/torsdag, Hemgrupper
11-13/4, Vineyard Nordic Summit, ledarkonferens i Oslo, läs mer
14/4 Söndag kl. 16.00, Bön & lovsång, i något hem
17-18/4 Onsdag/torsdag, Hemgrupper
21/4 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst, i Kulturskolan
24-25/4 Onsdag/torsdag, Hemgrupper
28/4 Söndag kl. 10.30-16.00, Församlingsdag på Solgläntan

Maj

1-2/5 Onsdag/torsdag, Hemgrupper
5/5 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst, i Kulturskolan
8-9/5 Onsdag/torsdag, Hemgrupper
12/5 Söndag kl. 16.00, Bön & lovsång, i något hem
15-16/5 Onsdag/torsdag, Hemgrupper
Vecka 20, Hjärta Jönköping, ekumenisk satsning, läs mer
19/5 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst, i Kulturskolan
22-23/5 Onsdag/torsdag, Hemgrupper
26/5 Söndag kl. 16.00, Bön & lovsång, i något hem
29-30/5 Onsdag/torsdag, Hemgrupper

Juni

2/6 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst, i Kulturskolan
5-6/6 Onsdag/torsdag, Hemgrupper
6/6 Torsdag kl. 10.00, Nationaldagsbön i Stadsparken
9/6 Söndag kl. 16.00, Bön & lovsång, i något hem
12-13/6 Onsdag/torsdag, Hemgrupper
16/6 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst, i Kulturskolan
26/6 Onsdag kl. 18.30, Sommarhemgrupp
30/6 Söndag kl. 16.00, Gemenskap på Vätterstranden

Juli

3/7 Onsdag kl. 18.30, Sommarhemgrupp
7/7 Söndag kl. 16.00, Gemenskap på Vätterstranden
9-14/7 Vineyard Sverige Summercamp på Nyhem, läs mer
17/7 Onsdag kl. 18.30, Sommarhemgrupp
21/7 Söndag kl. 16.00, Gemenskap på Vätterstranden
24/7 Onsdag kl. 18.30, Sommarhemgrupp
28/7 Söndag kl. 16.00, Gemenskap på Vätterstranden
31/7 Onsdag kl. 18.30, Sommarhemgrupp