VAD HÄNDER?

Februari

2/2 Söndag kl. 18.00, ÄRA – lovsångskväll på SVF

4/2 Tisdag kl. 18.30, Teologigrupp

6/2 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

9/2 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst

11/2 Tisdag kl. 18.30, FLT

13/2 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

18/2 Tisdag kl. 18.00, P.S. – Österängen

20/2 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

23/2 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst

26/2 Onsdag kl. 18.30, Informationskväll ”Vad är Vineyard?”
Anmälan till mats.joelsson@vineyard.se

27/2 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

Mars

1/3 Söndag kl. 18.00, ÄRA – lovsångskväll på SVF

3/3 Tisdag kl. 18.30, Teologigrupp

5/3 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

8/3 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst

10/3 Tisdag kl. 18.30, Hemgruppsledarsamling

12/3 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

14-15/3 Lördag – söndag, Församlingshelg på Gransnäs
Läs mer här

17/3 Tisdag kl. 18.00, P.S. – Österängen

19/3 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

22/3 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst

24/3 Tisdag kl. 18.30, FLT

26/3 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

26-28/3 Torsdag-lördag, Vineyard Nordic Leaders Conference, Köpenhamn

29/3 Söndag kl. 18.00, ÄRA – lovsångskväll på SVF

31/3 Tisdag kl. 18.30, Teologigrupp

April

2/4 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

5/4 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst

9/4 Torsdag Ekumenisk gudstjänst i Jönköping Pingst, med Sebastian Stakset

14/4 Tisdag kl. 18.00, P.S. – Österängen

16/4 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

19/4 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst

23/4 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

26/4 Söndag kl. 18.00, ÄRA – lovsångskväll på SVF

28/4 Tisdag kl. 18.30, Teologigrupp

30/4 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

Maj

3/5 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst

5/5 Tisdag kl. 18.30, Hemgruppsledarsamling

7/5 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

12/5 Tisdag kl. 18.00, P.S. – Österängen

14/5 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

17/5 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst, besök av Rickard Sundström

19/5 Tisdag kl. 18.30, Storledarsamling

28/5 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

31/5 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst

Juni

4/6 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

6/6 Lördag kl. 10.00, Nationaldagsbön i Stadsparken

9/6 Tisdag kl. 18.00, P.S. – Österängen

11/6 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

14/6 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst

Juli

12-18/7 Vineyard Nordic Summercamp på Nyhem
Läs mer här