Kontaktuppgifter:

Mats Joelsson, pastor

Telefon: 0723 – 16 00 15

E-post: mats.joelsson@vineyard.se

Församlingens e-post: jonkoping@vineyard.se

Församlingens Plusgiro: 273465-5

Du kan också hitta oss på Facebook där vi har en församlingssida.

Våra gudstjänster har vi varannan söndag kl. 16.00 i Kulturskolans fikalokal på Tändsticksområdet i Jönköping.