Jönköping Vineyard är en kristen församling som startade i Jönköping 2001.Vårt formulerade vision-statement är att vi vill vara ”En välkomnande, växande och tjänande gemenskap med Gud i centrum.” I huvudsak träffas vi som församling till gudstjänster och hemgrupper. Men vi har också andra samlingar; bön, församlingsdagar och fester m.m. Alla som vill är välkomna att ta del av vår gemenskap.

Gudstjänsterna har vi i Kulturskolan på Tändsticksområdet varannan söndag kl. 16.00. En gudstjänst innehåller lovsång, fika, predikan och förbön. I kalendern kan du se vilka söndagar vi har gudstjänst.

I hemgrupperna träffas vi för att lära känna varandra bättre, prata om vår tro och växa i den, be för och med varandra och för att ha kul tillsammans.

Vi är en del av Trossamfundet Vineyard Norden med ca. 30 församlingar i våra nordiska länder. Vi relaterar också till Vineyard internationellt.

Länkar: