Jönköping Vineyard är en kristen församling som började sitt arbete i Jönköping 2001.Vi vill vara en välkomnande, växande och tjänande gemenskap med Gud i centrum. I huvudsak träffas vi som församling till gudstjänst och hemgrupper. Men vi har också andra samlingar; bön, församlingsdagar och fester m.m. Alla som vill är välkomna att ta del av vår gemenskap.

Gudstjänsterna har vi i Kulturskolan på Tändsticksområdet varannan söndag kl. 16.00. En gudstjänst innehåller lovsång, fika, predikan och förbön.

I hemgrupperna träffas vi för att lära känna varandra bättre, prata om vår tro och växa i den, be för och med varandra och för att ha kul tillsammans.

Vi är en del av Trossamfundet Vineyard Norden med ca. 30 församlingar i våra nordiska länder. Vi relaterar också till Vineyard internationellt.

Länkar: