Information med anledning av Coronaviruset

Här kommer lite information kring församlingens verksamhet med anledning av spridningen av Coronaviruset. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar, vilket innebär att om du känner dig dålig, får feber, ont i halsen etc. så ska du hålla dig hemma. Vi vill göra vad vi kan för att begränsa spridningen av viruset och därför bör vi ha några saker i åtanke när vi möts:

 

  • Undvik att kramas och att ta i hand. 
  • Vi är restriktiva med handpåläggning och annan beröring.
  • Var extra noga med hygien i samband med gemensamma måltider (fika i gudstjänst, hemgrupp m.m.).
  • Har du förkylningssymptom, feber eller andningsbesvär (även lätta) ska du undvika att komma på samlingarna. Stanna hemma.
  • Hosta alltid i armvecket, inte i handen.
  • Det viktigaste sättet att begränsa smittspridningen är genom god handhygien. Tvätta händerna ofta och länge med tvål (viktigt) och vatten.
 
Genom att följa dessa enkla anvisningar visar vi att vi bryr oss om varandra.  Vi vill även uppmuntra dig att be för alla dem som drabbas av sjukdom, och för alla de som arbetar inom vård, omsorg och andra myndigheter. Be för våra beslutsfattare och för alla människor som oroar sig i vårt land och i vår värld. Kanske kan du vara till hjälp för någon som har svårt att exempelvis handla på egen hand?