Kalender

Kalender 2017

Oktober

3/10 Tisdag kl. 18.00, Kyrkhjälpen i Ansgariikyrkan
8/10 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan
12/10 Torsdag kl. 18.00, Kyrkhjälpen i Korskyrkan
15/10 Söndag, Vi besöker Norrköping Vineyard
17/10 Tisdag kl. 18.30, Ledarsamling
20-22/10 Konferens med Marc Dupont i Kungsporten
22/10 Söndag kl. 15.00, Gudstjänst i Kulturskolan, besök av Marc Dupont (USA)
29/10 Söndag, Vi besöker Göteborg Vineyard

November

5/11 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan
7/11 Tisdag kl. 18.00, Kyrkhjälpen i Ansgariikyrkan
14/11 Tisdag kl. 18.30, Ledarsamling
16/11 Torsdag kl. 18.00, Kyrkhjälpen i Korskyrkan
19/11 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan
24-26/11 Vineyard Nordic Worship Retreat

December

3/12 Söndag, Vi firar 1:a advent någonstans
12/12 Tisdag kl. 18.30, Ledarsamling
17/12 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan