Kalender

Kalender 2018

Juli

5/7 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper
12/7 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper
15-21/7 Vineyard Nordic Summercamp på Nyhem, Mullsjö, Läs mer här
26/7 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

Augusti

2/8 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper
9/8 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper
16/8 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper
21/8 Tisdag kl. 18.30, Ledarsamling
23/8 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper
25-26/8 Uppstartshelg med besök av Flemming & Anne Mölhede
26/8 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan
28/8 Tisdag kl. 18.30, P.S. – På stan, samling på Vindbron
30/8 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

September

4/9 Tisdag kl. 18.30, Teologigrupp
6/9 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper
9/9 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan
11/9 Tisdag kl. 18.30, P.S. – På stan, samling på Vindbron
13/9 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper
18/9 Tisdag kl. 18.30, Ledarsamling
20/9 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper
23/9 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan
25/9 Tisdag kl. 18.30, P.S. – På stan, samling på Vindbron
27/9 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper

Oktober

2/10 Tisdag kl. 18.30, Teologigrupp
4/10 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper
7/10 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan
9/10 Tisdag kl. 18.30, P.S. – På stan, samling på Vindbron
11/10 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper
16/10 Tisdag kl. 18.30 Ledarsamling
18/10 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper
21/10 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan
23/10 Tisdag kl. 18.30, P.S. – På stan, samling på Vindbron
25/10 Torsdag kl. 18.30, Hemgrupper
30/10 Tisdag kl. 18.30, Teologigrupp

November

4/11 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan
6/11 Tisdag kl. 18.30, P.S. – På stan, samling på Vindbron
13/11 Tisdag kl. 18.30, Ledarsamling
18/11 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan
20/11 Tisdag kl. 18.30, P.S. – På stan , samling på Vindbron
27/11 Tisdag kl. 18.30, Teologigrupp

December

2/12 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan
4/12 Tisdag kl. 18.30, P.S. – På stan, samling på Vindbron
11/12 Tisdag kl. 18.30, Ledarsamling
16/12 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan
18/12 Tisdag kl. 18.30, P.S. – På stan, samling på Vindbron