VAD HÄNDER?

November

1-2/11 Onsdag/torsdag, Hemgrupper
5/11 Söndag kl. 16.00, Vineyard Gemenskap, i Kulturskolan
8-9/11 Onsdag/torsdag, Hemgrupper
12/11 Söndag kl. 16.00, Vineyard Forum, i Kulturskolan
15-16/11 Onsdag/torsdag, Hemgrupper
19/11 Söndag kl. 16.00, Gudstjänst i Kulturskolan
22-23/11 Onsdag/torsdag, Hemgrupper
26/11 Söndag kl. 16.00, Familjefest, i Kulturskolan
29-30/11 Onsdag/torsdag, Hemgrupper

December

3/12 Söndag kl. 16.00, Adventsgudstjänst i Jönköpings Internationella Församling
6-7/12 Onsdag/torsdag, Hemgrupper
10/12 Söndag kl. 16.00, Vineyard Worship, i Kulturskolan
13-14/12 Onsdag/torsdag, Hemgrupper
17/12 Söndag kl. 16.00, Julgudstjänst i Kulturskolan