VAD HÄNDER?

Mars

2/3 kl. 19.00 FLT
8/3 kl. 19.00 Årsmöte på Zoom
9/3 kl. 18.00 På stan/bön
12-13/3 Vineyard Nordic Leaders Summit
14/3 kl. 11.00 Gudstjänst på Zoom
14/3 kl. 18.30 Ekumenisk bön på Zoom ”Sök stadens bästa”
16/3 kl. 19.00 Lovsångsledarträff
23/3 kl. 19.00 Teologigrupp
27/3 kl. 16-18 Vineyard Sverige lovsångsträff
28/3 kl. 11.00 Gudstjänst på Zoom

April

1/4 kl. 19.00 Getsemanekväll på Zoom
6/4 kl. 18.00 På stan/bön
11/4 kl. 11.00 Gudstjänst på Zoom
13/4 kl. 19.00 FLT
20/4 kl. 19.00 Teologigrupp
25/4 kl. 11.00 Gudstjänst på Zoom
27/4 kl. 19.00 Hemgruppsledarsamling
29/4 kl. 19.00 Storhemgrupp på Zoom

Maj

4/5 kl. 18.00 På stan/bön
9/5 Gudstjänst
11/5 kl. 19.00 Storledarsamling
23/5 Gudstjänst
25/5 kl. 19.00 FLT

Juni

1/6 kl. 18.00 På stan/bön
6/6 Gudstjänst
20/6 Gudstjänst