VAD HÄNDER?

Januari

10/1 kl. 16.00 Uppstart för det nya året, på Zoom

12/1 kl. 19.00 FLT

17/1 kl. 16.00 Gudstjänst

19/1 kl. 19.00 Teologigrupp

26/1 kl. 19.00 Hemgruppsledarsamling

31/1 kl. 16.00 Gudstjänst

Februari

2/2 kl. 18.00 På stan/bön
9/2 kl. 19.00 Storledarsamling
14/2 kl. 16.00 Gudstjänst
23/2 kl. 19.00 Teologigrupp
28/2 kl. 16.00 Gudstjänst

Mars

2/3 kl. 19.00 FLT
9/3 kl. 18.00 På stan/bön
14/3 kl. 16.00 Gudstjänst
16/3 kl. 19.00 Lovsångsledarträff
23/3 kl. 19.00 Teologigrupp
28/3 kl. 16.00 Gudstjänst

April

6/4 kl. 18.00 På stan/bön
11/4 kl. 16.00 Gudstjänst
13/4 kl. 19.00 FLT
20/4 kl. 19.00 Teologigrupp
25/4 kl. 16.00 Gudstjänst
27/4 kl. 19.00 Hemgruppsledarsamling

Maj

4/5 kl. 18.00 På stan/bön
9/5 kl. 16.00 Gudstjänst
11/5 kl. 19.00 Storledarsamling
23/5 kl. 16.00 Gudstjänst
25/5 kl. 19.00 FLT

Juni

1/6 kl. 18.00 På stan/bön
6/6 kl. 16.00 Gudstjänst
20/6 kl. 16.00 Gudstjänst