VAD HÄNDER?

Juni

Onsdag och torsdag, hemgrupper
4/6 kl. 11.00 Gemenskap och outreach på Vätterstranden
5/6 kl. 16.00 Gudstjänst i Kulturskolan
6/6 kl. 10.00 Nationaldagsbön i Stadsparken
7/6 kl. 19.00 Ledarsamling
Onsdag och torsdag, hemgrupper
12/6 kl. 17.00 Bön och lovsång, hemma hos någon
Onsdag och torsdag, hemgrupper
19/6 kl. 16.00 Gudstjänst utomhus, i Knektaparken
29/6 Sommarhemgrupp
30/6 Sommarhemgrupp

Juli

Onsdagar och torsdagar, sommarhemgrupper
17-23/7 Vineyard Nordic Summercamp, Läs mer

Augusti

Onsdagar och torsdagar, sommarhemgrupper
28/8 kl. 10.30 Gudstjänst i Kulturskolan

September

3-4/9 20-årsjubileum
11/9 kl. 16.00 Gudstjänst i Kulturskolan
25/9 kl. 16.00 Gudstjänst i Kulturskolan