Kontakt

Kontaktuppgifter:

Mats Joelsson, pastor
Telefon: 0723 – 16 00 15
E-post: mats.joelsson@vineyard.se
Församlingens e-post: jonkoping@vineyard.se
Du kan också hitta oss på Facebook där vi har en församlingssida.
Våra gudstjänster har vi varannan söndag kl. 16.00 i Kulturskolans fikalokal på Tändsticksområdet i Jönköping.